Mother Tongue – Based Multilingual Education (MTB-MLE) is the government’s banner program for education as a salient part of the implementation of the K to 12 Basic Education Program. Ito ang posisyon ng Cordillera Advocates for Real Education sa kung bakit nila ipinananawagang i-abolish at ihinto na ang pagmamandato ng pagtuturo ng Mother-Tongue Based, Multi-Lingual Education. Its significance is underscored by the passing of Republic Act 10523, otherwise known as the “Enhanced Basic Educatiion Act of 2013.” ), Negotiating language polici es in schools: Educators as policymakers (pp. Ayon kay Dr. Rosalina Villaneza ng Department of Education (DepEd), sisimulan ang pagpapatupad nito sa susunod na school year, ngunit sinubukan na ito ngyong School Year 2011-2012. MTB-MLE – mas kilala din sa tawag na “Mother Tongue Based – Multilingual Education” ay paraan ng pagtuturo kung saan unang binibigyang pansin ang pagiging bihasa ng mag-aaral, partikular na sa kindergarten at unang tatlong taon ng Elementarya, sa paggamit ng kanilang Lingua Franca o … Ang tema ng Buwan ng Wika ay sumusuporta sa Artikulo 15, Seksyon 7 ng Saligang Batas, na nagsasabing dapat ituring na auxiliary official languages ang mga katutubong wika sa bansa. Hindi epektibo at nakasisira sa pag-aaral ng Ingles. With all the students having a difficulty in coping with their lessons, Mother tongue-based multilingual education may be helpful or not in solving this problem.. INTRODUCTION. Ang Pagkakaroon ng Mother Tongue Based-Multilingual Education Ayon kay DepEd Secretary Armin Luistro, FSC, “Ang paggamit ng wikang ginagamit din sa tahanan sa mga unang baytang ng pag-aaral ay makatutulong mapaunlad ang wika at kaisipan ng mga mag-aaral at makapagpatibay din sa kanilang kamalayang sosyo-kultural.” on the mother tongue based-multilingual education in the Philippines. While In K. Menken & O. Garcia (Eds. Mother tongue hased multilingual education ang ituturo sa preschool-ikatlong baitang. 88-106). ... Nagkwento tungkol sa mga taga-Luzon na nanirhan sa Malacca noong 1515. EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE-BASED INSTRUCTIONON PUPILS' ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS Deped (2012) ... Saligang Batas 1935 Artikulo XIV Seksiyon 3. However, the Philippines is the only country in Southeast Asia to have instituted a national policy requiring mother tongue-based multilingual education (MTB-MLE) in the primary school years. In Southeast Asia, this is apparent in a rising number of educational programs that utilize this approach. Sa panibagong K-to-12 curriculum, ipatutupad ang mother-tongue-based multilingual education program (MTBMLE) hanggang Grade III lamang. One of the changes in the basic curriculum of education brought about by the new K + 12 program is the introduction of Mother Tongue – based Multilingual Education. the early years of a child‘s education. Paggamit ng Mother Tongue bilang midyum sa partuturo sa paaralan struggle to implement mother-tongue based multilingual education. Sa isang position paper na kanilang isinumite sa House Committee on Basic Education and Culture, sinipi ng grupo ang resulta Padre Pedro Chirino.